Een project eindigt niet met enkel een systeem aanleveren. We organiseren trainings voor zowel uitvoerend als overziend personeel, en blijven aan uw zijde staan voor bijsturen en aanpassen waar dat uit de praktijk nodig blijkt.