Salesforce rapporten en dashboards

Salesforce rapporten en dashboards geven inzicht in de activiteiten en daaruit resulterende data van uw organisatie. De centrale focus is heel vaak klanten, zowel potentiële als huidige. Hoeveel nieuwe leads kwamen er binnen? Welke activiteiten heeft het sales team ondernomen (bezoeken, calls…) en wat zijn de resultaten hiervan?

Verder is het met rapporten en dashboards mogelijk om inzicht te krijgen in trends: welke regios presteren we het best? Welk type prospect zetten we het vaakst om naar klanten? Hoe lang doen we er gemiddeld over om een contract af te sluiten? Hoe effectief zijn onze marketing campagnes?

Dit soort antwoorden steeds bij de hand hebben en ten allen tijde vlot kunnen raadplegen stelt u in staat niet enkel tot een vlotte dagdagelijkse opvolging maar ook tot gefundeerde strategische besluiten.

KPIs: de numerieke barometers van uw strategische doelstellingen

Gegeven de huidige doelstellingen van het bedrijf, welke cijfers geven dan een heldere indicatie of we die doelstellingen aan het halen zijn?

Alles begint bij goede data

Data kwaliteit is cruciaal voor het bekomen van effectieve rapportering. Anderzijds komt bij elk nieuw in te vullen veld een belasting in tijd en complexiteit kijken. Daarom is het zeer belangrijk om helder af te wegen welke gegevens precies nodig zijn, én om dan te zorgen dat die nodige gegevens zo snel en accuraat mogelijk in het systeem belanden.

Rapporten: gegroepeerde en gestructureerde data

Rapporten zijn in Salesforce opgebouwd als specifiek geordende en gefilterde data, met samenvattende totalen en formules waar nodig – heel analoog aan wat u bijvoorbeeld reeds kent vanuit Excel.

Salesforce rapporten, zoals elk ander aspect van het systeem, zijn 100% flexibel: vanuit velden, filters, groeperingen en weergave bouw je ze zelf op vanuit jouw data.

Dashboards: gegroepeerde en visueel weergegeven rapporten

Dashboards groeperen een aantal rapporten samen en geven deze weer op een grafische manier.

Actief werken met rapporten en dashboards

Een rapport en dashboard kan maar effectief zijn wanneer het effectief wordt geraadpleegd en meegenomen in besluitvorming. Sta er daarom bij stil op welke vaste momenten u kijkt naar welke rapporten, stel eventueel automatische periodieke email in met het dashboard, en zorg dat de juiste mensen in het team mee toegang hebben tot de rapporten die centraal staan voor hun terrein.

Meer lezen? Salesforce support artikel over rapporten en dashboards.

Hands-on aan de slag? Contacteer ons en we kijken graag samen naar uw noden.